‘Leergerichte mensen presteren beter en zijn gemotiveerder om hun doelen te bereiken’

Visie

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen wetenschappelijk onderzoek kunnen toepassen en dat er verder onderzoek naar doeloriëntatie wordt gedaan. We richten ons vooral op thema’s als motivatie en zelfregulatie. Aan het thema doeloriëntatie besteden we veel aandacht. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je je nieuwe zaken eigen moet maken en je je aandacht richt op leren en jezelf ontwikkelen, je daarmee succesvoller bent in je prestaties dan wanneer je je vooral richt op het eindresultaat. Het verschil hierin zit in je doeloriëntatie, deze kan prestatiegericht of leergericht zijn. In hoeverre je leer- of prestatiegericht omgaat met de voor jou te behalen doelen, kan gemeten worden met een online vragenlijst. 

De Stichting WOD wil kennis delen, onderzoek doen, meetinstrumenten ontwikkelen en de data beschikbaar stellen voor ander onderzoek.

Activiteiten van de stichting zijn:

  1. Het uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar doeloriëntatie, motivatie en zelfregulatie

  2. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van vragenlijsten ten behoeve van het meten van zelfregulatie, motivatie en doeloriëntatie 

  3. Aanvragen en verstrekken van subsidies voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar zelfregulatie,motivatie en doeloriëntatie;

  4. Het verzorgen van activiteiten en/of bijeenkomsten zoals publicaties, lezingen, congressen, workshops, voorlichting

  5. deskundigheidsbevordering: geven van trainingen en certificering van professionals;