Methode

Het is algemeen bekend dat het stellen van doelen belangrijk is om iets te bereiken. Doelen zorgen voor meer inzet en volharding en geven een focus. Om effectief te zijn moeten doelen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: ze moeten uitdagend zijn maar toch haalbaar, ze moeten concreet zijn, met een specifieke uitkomst die meetbaar is en iemand moet het ook echt willen.

Sommige mensen hebben de neiging tot het stellen van prestatiedoelen. Anderen hebben meer de neiging tot het stellen van leerdoelen. Een bepaalde situatie kan ook leiden tot het stellen van leerdoelen of juist prestatiedoelen. Misschien dat iemand in de sport heel prestatiegericht is terwijl diezelfde persoon in het werk veel meer leergericht is. Uit onderzoek blijkt dat mensen getraind kunnen worden om voor een bepaalde situatie een leer- of een prestatiedoel te stellen. Het blijkt dat wanneer mensen getraind worden om leerdoelen te stellen dit positievere effecten heeft op motivatie en prestaties dan wanneer ze getraind worden om prestatiedoelen te stellen (Noordzij, & Van Hooft, 2008). Bij prestatiedoelen hebben mensen vaak meer stress, minder motivatie en geven zij eerder op wanneer het even niet lukt. Leerdoelen zorgen vaak voor meer motivatie en doorzettingsvermogen. Bij leerdoelen staat het ontwikkelen van competenties centraal en worden fouten en obstakels gezien als een uitdaging en informatie om van te leren.

Lees meer